De Hanzehal

De Hanzehal

Voorbeeld: Pilot verduurzaming vastgoed gemeente Zutphen

De gemeente Zutphen heeft in een pilot de mogelijkheden voor verduurzaming van haar vastgoed verkend. Hiervoor is een sporthal annex evenementenhal de Hanzehal geselecteerd. Op innovatieve wijze is de opdracht gegund aan Van Dorp Installaties uit Deventer. Gezamenlijk is een business-case opgesteld waarbij energiebesparing binnen exploitatielasten het uitgangspunt was. Dit heeft geleid tot een 11-jarig contract met een gegarandeerde energiebesparing van 30% op gas en 7% op elektriciteit. De exploitatielasten dalen daardoor met 6%. Twee jaar nadat de maatregelen zijn toegepast, is de behaalde prestatie 55% op gas en 40% op elektriciteit. De exploitatielasten dalen dus sterker dan was voorzien. In gezamenlijk overleg (opdrachtgever/opdrachtnemer) is besloten deze vrijgekomen middelen opnieuw te investeren in aanvullende duurzaamheidsmaatregelen.

Inmiddels heeft het gemeentebestuur van Zutphen besloten om waar mogelijk het gehele gemeentelijk vastgoed onder een Esco-contract te brengen en deze vorm vast te leggen in haar inkoopbeleid.